Fotoalbum

oseana 2
Ringøy 2018 1
Fotoalbum forside 45
Konsert med Hanus 3

Jonsok i Mobergsvikjo, 2015 1
Träd in i dansen, folkedansmesse, 2015 1
Torgdag i Bergen 1
Tur til Færøyane 6

Opning av Oseana 2011 4
Vestlandskappleiken, Jostedalen 2009 3
200 års jubileum Steindalsætra 10
Opninga av Lyngheim 3