Fotoalbum

Ringøy 2018 1
Fotoalbum forside 45
Konsert med Hanus 3
Jonsok i Mobergsvikjo, 2015 1

Träd in i dansen, folkedansmesse, 2015 1
Torgdag i Bergen 1
Tur til Færøyane 6
Opning av Oseana 2011 4

Vestlandskappleiken, Jostedalen 2009 3
200 års jubileum Steindalsætra 10
Opninga av Lyngheim 3