Fotoalbum

Fotoalbum forside 45
Konsert med Hanus 3
Jonsok i Mobergsvikjo, 2015 1
Träd in i dansen, folkedansmesse, 2015 1

Torgdag i Bergen 1
Tur til Færøyane 6
Opning av Oseana 2011 4
Vestlandskappleiken, Jostedalen 2009 3

200 års jubileum Steindalsætra 10
Opninga av Lyngheim 3