Aktivitetar våren 23

Aktivitetar våren 23

Publisert av Svein Inge Hovland den 23.03.23.
Øvingskvelden onsdag 29. mars avlyser me øvinga, for det var så få som kunne koma. Etter det er det påske, så neste øvingskveld i Lyngheim vert onsdag 12. april. I mai har me planar om å setja av ein kveld til å gå gjennom ein del notar og lydopptak frå Arne Bjørndals samling. Det er lagt ut ein del nytt notemateriale (og lydopptak) på Gnist.